LUNSJKULTUR 60+ - FILOSOFISK KAFÉ MED VIGDIS EKEBERG

LØRENSKOG HUS, VASSHJULET
Kr. 170

Kjøp billett TIRSDAG 5. MARS KL. 12.00

Kjøpte billetter refunderes ikke.

 

Noe av målet med en filosofisk kafé er "å oppdage det filosofiske i det hverdagslige, og det hverdagslige i det filosofiske". Vi reflekterer i fellesskap og søker å hjelpe hverandre til å forstå mer. Målet er ikke først og fremst et endelig svar, men snarere å forstå mer av temaer som i seg selv er store og kanskje uoversiktlige. I den filosofiske kafeen gjør vi filosofering til noe livsnært og dialogbasert.  

Tema for dagens kafé blir: Eksistensielle perspektiver på aldring. 

Den filosofiske kaféen åpnes på ulike måter for å gi deltakerne et utgangspunkt for refleksjon. Vi starter den filosofiske kaféen ved å gi en lett tilgjengelig innledning om temaet fra det fagfilosofiske feltet, leser en kort relevant tekst (filosofisk eller skjønnlitterær) eller stiller noen åpne spørsmål omkring temaet.  

Vigdis Ekeberg bor i Lørenskog og har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev en avhandling om integritet. I tillegg har hun en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI. Hun er også utdannet filosofisk praktiker. Filosofisk praksisutdannelsen er en spesialisering i å bedrive dialogbasert filosofi utenfor det fagfilosofiske feltet. Hun var med på å stifte Norsk selskap for filosofisk praksis i 1998.