ADAM SCHJØLBERG - FOREDRAG

LØRENSKOG HUS, STORSTUA
GRATIS

ONSDAG 18. NOVEMBER KL. 18.00

Kjøpte billetter refunderes ikke.

 

Hva vil det si å være mann i dag? Mange menn opplever at mannsrollen i dag stiller uklare krav og forventninger. Etter foredraget blir det en samtale med Adam og psykologene Kristian Torbergsen og Joacim Skancke om mannsrollen i dag.

Påmelding: https://lorenskogbibliotek.hoopla.no/sales/1107370923

Medlemmer av samme husstand kan sitte sammen. Enkeltpersoner og andre grupper vil få 2 seter imellom seg og publikum sitter ikke direkte bak hverandre, men diagonalt for å skape nok betryggende avstand.

Samarbeid mellom Lørenskog hus, Forebyggende psykisk helse og Lørenskog bibliotek