MUSIKKMYLDER FOR DE MINSTE 3

LØRENSKOG HUS, STORSTUA
Kr. 180 pr. barn inkludert 1 voksen

Kjøp billett LØRDAG 31. OKTOBER KL. 10.00 – For 1 og 2 - åringer
Kjøp billett LØRDAG 31. OKTOBER KL. 11.00 – For 3 og 4 - åringer

Kjøpte billetter refunderes ikke.

 

Opplevelse, samvær og læring!

Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Ved å kommunisere på barnas eget språk, styrker vi det tidlige samspillet mellom voksne og små barn. Dette har stor betydning for barnets utvikling, sanger og regler er viktig for utvikling av språket. I musikkgruppene møtes vi for å synge, danse og leke sammen med barna. Her vil du lære nye sanger og regler, og oppdage nye måter å bruke sanger og enkle instrumenter på. Atmosfæren er uformell, og det er ingen krav til prestasjon. Det legges vekt på det nære samspillet mellom voksne og barn.

Musikkmylder for de minste har vært et veldig populært tilbud på Lørenskog hus på høsten 2019. Det har vært en del tilfeller hvor det har vært utsolgt og hvor barn som ikke er i riktig alder for gruppen har fått lov til å være med likevel. Vi kommer til å opprettholde denne muligheten da vi anser det som viktigst her at barna får muligheten til å være med og utfolde seg.

Det er musikkpedagog Sigrun Skårberg som leder sangstundene.

NB! Det er kun 10 plasser pr. gruppe.

Har du spørsmål om dette arrangementet, så ta kontakt med oss på: kulturhuset@lorenskog.kommune.no

Praktisk info under Koronatiden:

Arrangementet har blitt flyttet opp på scenen i Storstua for å øke plassen til rådighet slik at deltakerne kan sitte med minst 1 meters avstand til hverandre.

Smittevernregler:

Syke personer må holde seg hjemme
Husk god hånd- og hostehygiene
Minst en meters avstand mellom personer som ikke oppholder seg i samme husstand.

Lørenskog hus lover en ren sal og god stemning for de minste.