MUSIKKMYLDER FOR DE MINSTE 4

LØRENSKOG HUS, KUNSTSALEN
Kr. 190 pr. barn inkludert 1 voksen

Kjøp billett LØRDAG 13. NOVEMBER KL. 10.00 – For 1 og 2 - åringer
Kjøp billett LØRDAG 13. NOVEMBER KL. 11.00 – For 3 og 4 - åringer

Kjøpte billetter refunderes ved avlysning pga Korona.

 

Opplevelse, samvær og læring!

Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Ved å kommunisere på barnas eget språk, styrker vi det tidlige samspillet mellom voksne og små barn. Dette har stor betydning for barnets utvikling, sanger og regler er viktig for utvikling av språket. I musikkgruppene møtes vi for å synge, danse og leke sammen med barna. Her vil du lære nye sanger og regler, og oppdage nye måter å bruke sanger og enkle instrumenter på. Atmosfæren er uformell, og det er ingen krav til prestasjon. 
Det legges vekt på det nære samspillet mellom voksne og barn.

Musikkmylder for de minste har vært et veldig populært tilbud på Lørenskog hus på høsten 2019. Det har vært en del tilfeller hvor det har vært utsolgt og hvor barn som ikke er i riktig alder for gruppen har fått lov til å være med likevel. Vi kommer til å opprettholde denne muligheten på vårsemesteret også da vi anser det som viktigst her at barna får muligheten til å være med og utfolde seg.

Det er musikkpedagog Sigrun Skårberg som leder sangstundene.

NB! Det er kun 10 plasser pr. gruppe på grunn av smittevern og muligheten for å holde tilstrekkelig avstand.

Har du spørsmål om dette arrangementet, så ta kontakt med oss på: kulturhuset@lorenskog.kommune.no